milk received 532 532

MILLION KG OF

milk received
milk price 27.15 27.15

CENT/KG

milk price
turnover 529 529

MILLION EURO

turnover
employees 693 693 employees