milk received 629 629

MILLION KG OF

milk received
milk price 33.68 33.68

CENT/KG

milk price
turnover 647 647

MILLION EURO

turnover
employees 745 745 employees