milk received 773 773

MILLION KG OF

milk received
milk price 31.57 31.57

CENT/KG

milk price
turnover 670 670

MILLION EURO

turnover
employees 781 781 employees