milk received 733 733

MILLION KG OF

milk received
milk price 33.79 33.79

CENT/KG

milk price
turnover 705 705

MILLION EURO

turnover
employees 777 777 employees